Electrolux EDS805KQSA

11.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux EDS805KQSA is 11.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Bề ngoài

  • Màu bên ngoài
    Silver

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

31 Dec 11 Thg3 21 May 31 Thg7 10 Oct 20 Thg12 01 Mar 10 Thg5 20 Jul $12640500 $11490400 $10340300 $9190200 $8040100 $6890000
31 Dec 11 Thg3 21 May 31 Thg7 10 Oct 20 Thg12 01 Mar 10 Thg5 20 Jul $12640500 $11490400 $10340300 $9190200 $8040100 $6890000
31 Dec 21 May 10 Oct 01 Mar 20 Jul $12640500 $11490400 $10340300 $9190200 $8040100 $6890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X