Electrolux EBR2601

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    500w W

Product info

X