Electrolux EBR2501

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    450w W

Product info

X