Darling DL-2800A

★★★★★
Nhà chế tạo: Darling
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    280 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Mar 10 Thg5 26 Jun 12 Thg8 28 Sep 14 Thg11 31 Dec 16 Thg2 05 Apr $8765500 $8190400 $7615300 $7040200 $6465100 $5890000
24 Mar 10 Thg5 26 Jun 12 Thg8 28 Sep 14 Thg11 31 Dec 16 Thg2 05 Apr $8765500 $8190400 $7615300 $7040200 $6465100 $5890000
24 Mar 26 Jun 28 Sep 31 Dec 05 Apr $8765500 $8190400 $7615300 $7040200 $6465100 $5890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X