Daikiosan DKA-05000C

2.994.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Daikiosan
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Daikiosan DKA-05000C is 2.994.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is among the most popular products in the Máy điều hòa & Bơm nhiệt category.

Product info

Price Trend

07 Apr 18 Thg4 30 Apr 11 Thg5 23 May 03 Thg6 15 Jun 25 Thg6 06 Jul $5489500 $4990400 $4491300 $3992200 $3493100 $2994000
07 Apr 18 Thg4 30 Apr 11 Thg5 23 May 03 Thg6 15 Jun 25 Thg6 06 Jul $5489500 $4990400 $4491300 $3992200 $3493100 $2994000
07 Apr 30 Apr 23 May 15 Jun 06 Jul $5489500 $4990400 $4491300 $3992200 $3493100 $2994000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X