Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV

21.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Daikin
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV is 21.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Nov 14 Thg1 28 Mar 10 Thg6 23 Aug 05 Thg11 18 Jan 02 Thg4 15 Jun $22562500 $21990400 $21418300 $20846200 $20274100 $19702000
01 Nov 14 Thg1 28 Mar 10 Thg6 23 Aug 05 Thg11 18 Jan 02 Thg4 15 Jun $22562500 $21990400 $21418300 $20846200 $20274100 $19702000
01 Nov 28 Mar 23 Aug 18 Jan 15 Jun $22562500 $21990400 $21418300 $20846200 $20274100 $19702000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X