Daewoo DEB-JZ150

249.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Daewoo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Daewoo DEB-JZ150 is 249.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    26 Tháng Mười Một 2019
  • Brand category

Price Trend

10 Feb 07 Thg4 03 Jun 30 Thg7 25 Sep 21 Thg11 17 Jan 15 Thg3 11 May $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000
10 Feb 07 Thg4 03 Jun 30 Thg7 25 Sep 21 Thg11 17 Jan 15 Thg3 11 May $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000
10 Feb 03 Jun 25 Sep 17 Jan 11 May $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X