Daewoo DEB-JZ150

249.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Daewoo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Daewoo DEB-JZ150 is 249.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    26 Tháng Mười Một 2019
  • Brand category

Price Trend

10 Feb 30 Thg3 18 May 06 Thg7 24 Aug 12 Thg10 30 Nov 18 Thg1 09 Mar $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000
10 Feb 30 Thg3 18 May 06 Thg7 24 Aug 12 Thg10 30 Nov 18 Thg1 09 Mar $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000
10 Feb 18 May 24 Aug 30 Nov 09 Mar $337000 $299400 $261800 $224200 $186600 $149000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X