D-Link DWR-932C

1.350.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★
Nhà chế tạo: D-Link
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for D-Link DWR-932C is 1.350.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Communication

  • Networking standards
    802.11n/g/b
  • Security
    WPA/WPA2

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X