Cuckoo CR1713

2.250.000Đ - 2.450.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Cuckoo
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Cuckoo CR1713 is 2.250.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 4 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    3.0L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X