Cuckoo CR1413

708.000Đ - 1.799.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Cuckoo
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Cuckoo CR1413 is 708.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    2.5 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X