Cuckoo CR1032

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Bowl capacity
    2.0 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X