Cuckoo CR1010F

1.755.000Đ - 2.060.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Cuckoo

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Cuckoo CR1010F is 1.755.000Đ inclusive of GST. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X