Comet CM8036

★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    700 W

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

  • List date PriceMe
    26 Tháng Mười Hai 2018
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

02 Nov 04 Thg1 07 Mar 09 Thg5 11 Jul 12 Thg9 14 Nov 15 Thg1 18 Mar $360500 $320200 $279900 $239600 $199300 $159000
02 Nov 04 Thg1 07 Mar 09 Thg5 11 Jul 12 Thg9 14 Nov 15 Thg1 18 Mar $360500 $320200 $279900 $239600 $199300 $159000
02 Nov 07 Mar 11 Jul 14 Nov 18 Mar $360500 $320200 $279900 $239600 $199300 $159000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X