Comet CM8019

290.000Đ Từ Nguyenkim
★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Comet CM8019 is 290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

  • List date PriceMe
    14 Tháng Mười Một 2017
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X