Comet CM7730

399.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Comet CM7730 is 399.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Max Power
    1300 W

Capcity

  • Dung lượng
    3.6 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X