Comet CM6516

609.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Comet CM6516 is 609.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Design

  • Fascia material/Colour
    Black

Capacity

  • Volume
    18L L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 06 Thg1 13 Mar 18 Thg5 24 Jul 28 Thg9 04 Dec 08 Thg2 15 Apr $726500 $690200 $653900 $617600 $581300 $545000
01 Nov 06 Thg1 13 Mar 18 Thg5 24 Jul 28 Thg9 04 Dec 08 Thg2 15 Apr $726500 $690200 $653900 $617600 $581300 $545000
01 Nov 13 Mar 24 Jul 04 Dec 15 Apr $726500 $690200 $653900 $617600 $581300 $545000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X