Comet CM6516

690.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Comet CM6516 is 690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Volume
    18L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X