Comet CM6510

★★★★★
Nhà chế tạo: Comet
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Design

  • Fascia material/Colour
    Black

Capacity

  • Volume
    10 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $424500 $399400 $374300 $349200 $324100 $299000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $424500 $399400 $374300 $349200 $324100 $299000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $424500 $399400 $374300 $349200 $324100 $299000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X