Centon 4500 W (GD600E) GD600E

2.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Centon
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Centon 4500 W (GD600E) GD600E is 2.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X