Canon Pixma IX6770

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X