Bosch PVJ631FB1E

23.690.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch PVJ631FB1E is 23.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

03 Jun 20 Thg7 05 Sep 22 Thg10 08 Dec 24 Thg1 12 Mar 28 Thg4 15 Jun $24365500 $23690400 $23015300 $22340200 $21665100 $20990000
03 Jun 20 Thg7 05 Sep 22 Thg10 08 Dec 24 Thg1 12 Mar 28 Thg4 15 Jun $24365500 $23690400 $23015300 $22340200 $21665100 $20990000
03 Jun 05 Sep 08 Dec 12 Mar 15 Jun $24365500 $23690400 $23015300 $22340200 $21665100 $20990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X