Bosch MUM48A1

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    600 W

Jug

  • Jug capacity
    3900 ml

Product info

  • List date PriceMe
    31 Tháng Giêng 2019
  • Brand Category
X