Bosch MSM67170

Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    750 W

Product info

  • List date PriceMe
    31 Tháng Giêng 2019
  • Brand Category
X