Bosch MSM66150

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    600w W

Product info

  • List date PriceMe
    1 Tháng Tám 2014
  • Brand Category
X