Bosch MSM2650B

2.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch MSM2650B is 2.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2019
  • Brand category

Price Trend

06 Nov 06 Thg1 07 Mar 07 Thg5 07 Jul 06 Thg9 06 Nov 06 Thg1 09 Mar $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000
06 Nov 06 Thg1 07 Mar 07 Thg5 07 Jul 06 Thg9 06 Nov 06 Thg1 09 Mar $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000
06 Nov 07 Mar 07 Jul 06 Nov 09 Mar $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X