Bosch MSM2650B

2.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch MSM2650B is 2.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2019
  • Brand category

Price Trend

06 Nov 14 Thg1 23 Mar 31 Thg5 08 Aug 16 Thg10 24 Dec 03 Thg3 11 May $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000
06 Nov 14 Thg1 23 Mar 31 Thg5 08 Aug 16 Thg10 24 Dec 03 Thg3 11 May $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000
06 Nov 23 Mar 08 Aug 24 Dec 11 May $2952000 $2650400 $2348800 $2047200 $1745600 $1444000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X