Bosch MSM26130

1.989.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch MSM26130 is 1.989.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    600w W

Product info

Show more ∨

Price Trend

06 Nov 14 Thg1 23 Mar 31 Thg5 08 Aug 16 Thg10 24 Dec 03 Thg3 11 May $2444500 $2210400 $1976300 $1742200 $1508100 $1274000
06 Nov 14 Thg1 23 Mar 31 Thg5 08 Aug 16 Thg10 24 Dec 03 Thg3 11 May $2444500 $2210400 $1976300 $1742200 $1508100 $1274000
06 Nov 23 Mar 08 Aug 24 Dec 11 May $2444500 $2210400 $1976300 $1742200 $1508100 $1274000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X