Bosch MSM24100

990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch MSM24100 is 990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    400 W

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Nov 10 Thg1 20 Mar 28 Thg5 06 Aug 14 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $2015500 $1770400 $1525300 $1280200 $1035100 $790000
02 Nov 10 Thg1 20 Mar 28 Thg5 06 Aug 14 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $2015500 $1770400 $1525300 $1280200 $1035100 $790000
02 Nov 20 Mar 06 Aug 23 Dec 11 May $2015500 $1770400 $1525300 $1280200 $1035100 $790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X