Bosch MMB54G5S

Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    800 W

Product info

X