Bosch MMB33P5B

★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

  • List date PriceMe
    12 Tháng Chín 2015
  • Brand category

Price Trend

02 Nov 02 Thg1 04 Mar 04 Thg5 05 Jul 04 Thg9 05 Nov 06 Thg1 09 Mar $2000500 $1870200 $1739900 $1609600 $1479300 $1349000
02 Nov 02 Thg1 04 Mar 04 Thg5 05 Jul 04 Thg9 05 Nov 06 Thg1 09 Mar $2000500 $1870200 $1739900 $1609600 $1479300 $1349000
02 Nov 04 Mar 05 Jul 05 Nov 09 Mar $2000500 $1870200 $1739900 $1609600 $1479300 $1349000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X