Bosch MMB33P5B

1.349.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bosch
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bosch MMB33P5B is 1.349.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    12 Tháng Chín 2015
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X