Bluestone RCB5936

1.250.000Đ - 1.352.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Bluestone
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bluestone RCB5936 is 1.250.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X