Bluestone ICB6658

1.130.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Bluestone
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Bluestone ICB6658 is 1.130.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Installation

  • Voltage
    220 V

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X