Beko WTV8512XS0

6.640.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WTV8512XS0 is 6.640.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

31 Dec 11 Thg3 21 May 31 Thg7 10 Oct 20 Thg12 01 Mar 10 Thg5 20 Jul $10225500 $8990400 $7755300 $6520200 $5285100 $4050000
31 Dec 11 Thg3 21 May 31 Thg7 10 Oct 20 Thg12 01 Mar 10 Thg5 20 Jul $10225500 $8990400 $7755300 $6520200 $5285100 $4050000
31 Dec 21 May 10 Oct 01 Mar 20 Jul $10225500 $8990400 $7755300 $6520200 $5285100 $4050000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X