Beko WCV9749XMST

10.690.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WCV9749XMST is 10.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 04 Thg2 20 Apr 05 Thg7 19 Sep 04 Thg12 18 Feb 05 Thg5 20 Jul $13663000 $12990400 $12317800 $11645200 $10972600 $10300000
20 Nov 04 Thg2 20 Apr 05 Thg7 19 Sep 04 Thg12 18 Feb 05 Thg5 20 Jul $13663000 $12990400 $12317800 $11645200 $10972600 $10300000
20 Nov 20 Apr 19 Sep 18 Feb 20 Jul $13663000 $12990400 $12317800 $11645200 $10972600 $10300000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X