Beko WCV9612XB0ST

7.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WCV9612XB0ST is 7.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 04 Thg2 21 Apr 06 Thg7 21 Sep 06 Thg12 21 Feb 08 Thg5 24 Jul $11463000 $10190400 $8917800 $7645200 $6372600 $5100000
20 Nov 04 Thg2 21 Apr 06 Thg7 21 Sep 06 Thg12 21 Feb 08 Thg5 24 Jul $11463000 $10190400 $8917800 $7645200 $6372600 $5100000
20 Nov 21 Apr 21 Sep 21 Feb 24 Jul $11463000 $10190400 $8917800 $7645200 $6372600 $5100000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X