Beko WCV8612XB0ST

6.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WCV8612XB0ST is 6.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

10 Apr 13 Thg6 16 Aug 19 Thg10 22 Dec 24 Thg2 29 Apr 01 Thg7 02 Sep $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000
10 Apr 13 Thg6 16 Aug 19 Thg10 22 Dec 24 Thg2 29 Apr 01 Thg7 02 Sep $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000
10 Apr 16 Aug 22 Dec 29 Apr 02 Sep $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X