Beko WCV8612XB0ST

6.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WCV8612XB0ST is 6.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

10 Apr 05 Thg6 01 Aug 26 Thg9 22 Nov 17 Thg1 15 Mar 10 Thg5 06 Jul $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000
10 Apr 05 Thg6 01 Aug 26 Thg9 22 Nov 17 Thg1 15 Mar 10 Thg5 06 Jul $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000
10 Apr 01 Aug 22 Nov 15 Mar 06 Jul $9718000 $8990400 $8262800 $7535200 $6807600 $6080000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X