Beko WCV10612XB0ST

Sale!
8.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko WCV10612XB0ST is 8.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $10365500 $9990400 $9615300 $9240200 $8865100 $8490000
27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $10365500 $9990400 $9615300 $9240200 $8865100 $8490000
27 May 10 Jun 24 Jun 08 Jul 20 Jul $10365500 $9990400 $9615300 $9240200 $8865100 $8490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X