Beko RSSC09CV

Bestseller
6.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko RSSC09CV is 6.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Máy điều hòa & Bơm nhiệt category.

Product info

Price Trend

14 Mar 14 Thg5 15 Jul 14 Thg9 15 Nov 15 Thg1 18 Mar 19 Thg5 20 Jul $7335500 $6990400 $6645300 $6300200 $5955100 $5610000
14 Mar 14 Thg5 15 Jul 14 Thg9 15 Nov 15 Thg1 18 Mar 19 Thg5 20 Jul $7335500 $6990400 $6645300 $6300200 $5955100 $5610000
14 Mar 15 Jul 15 Nov 18 Mar 20 Jul $7335500 $6990400 $6645300 $6300200 $5955100 $5610000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X