Beko RS9050P

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    90 L

Features

  • Loại
    Bar Fridge

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X