Beko RDNT270I50VWB

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    270 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X