Beko RDNT250I50VWB

6.790.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Beko
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Beko RDNT250I50VWB is 6.790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

22 Nov 01 Thg2 13 Apr 23 Thg6 03 Sep 13 Thg11 24 Jan 05 Thg4 15 Jun $7583000 $6790400 $5997800 $5205200 $4412600 $3620000
22 Nov 01 Thg2 13 Apr 23 Thg6 03 Sep 13 Thg11 24 Jan 05 Thg4 15 Jun $7583000 $6790400 $5997800 $5205200 $4412600 $3620000
22 Nov 13 Apr 03 Sep 24 Jan 15 Jun $7583000 $6790400 $5997800 $5205200 $4412600 $3620000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X