BMB CSH-200

8.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: BMB
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for BMB CSH-200 is 8.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    10 Tháng Mười Một 2017
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X