Asus AiMesh AC2900 RT-AC86U 2Pack

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Networks

 • 5GHz
  X No

Communication

 • External antenna
  Yes
 • Data transfer rate
  2900 Mbit/s

Connectors

 • Number LAN ports
  5 pc
 • USB ports
  2 pc

Networks

 • 5GHz
  X No

Connectors

 • Number LAN ports
  5 pc
 • USB ports
  2 pc

Communication

 • External antenna
  Yes
 • Data transfer rate
  2900 Mbit/s

Product info

 • List date PriceMe
  28 Tháng Giêng 2020
 • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X