Aqua AQWFW105AT

★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $7240500 $6690400 $6140300 $5590200 $5040100 $4490000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $7240500 $6690400 $6140300 $5590200 $5040100 $4490000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 09 Apr $7240500 $6690400 $6140300 $5590200 $5040100 $4490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X