Aqua AQR-T150FA(BS)

3.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-T150FA(BS) is 3.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    143 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Mar 28 Thg4 17 Jun 06 Thg8 25 Sep 14 Thg11 03 Jan 22 Thg2 14 Apr $4140500 $3990400 $3840300 $3690200 $3540100 $3390000
09 Mar 28 Thg4 17 Jun 06 Thg8 25 Sep 14 Thg11 03 Jan 22 Thg2 14 Apr $4140500 $3990400 $3840300 $3690200 $3540100 $3390000
09 Mar 17 Jun 25 Sep 03 Jan 14 Apr $4140500 $3990400 $3840300 $3690200 $3540100 $3390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X