Aqua AQR-IG696FS GB

New
22.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-IG696FS GB is 22.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    602 L

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $23740500 $22990400 $22240300 $21490200 $20740100 $19990000
26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $23740500 $22990400 $22240300 $21490200 $20740100 $19990000
26 May 31 May 05 Jun 10 Jun 15 Jun $23740500 $22990400 $22240300 $21490200 $20740100 $19990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X