Aqua AQR-IG686AMGB

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    553 L

Features

  • Loại
    Multi Drawer

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X