Aqua AQR-IG338EB

11.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Miêu Tả Sản Phẩm

Một mô hình mới hơn Aqua AQR-IG378EB đã được phát hành vào August 2019.

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-IG338EB is 11.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    317 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $13815500 $12890400 $11965300 $11040200 $10115100 $9190000
01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $13815500 $12890400 $11965300 $11040200 $10115100 $9190000
01 Nov 12 Mar 22 Jul 01 Dec 11 Apr $13815500 $12890400 $11965300 $11040200 $10115100 $9190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X