Aqua AQR-I315

5.900.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Miêu Tả Sản Phẩm

Một mô hình mới hơn Aqua AQR-I340 đã được phát hành vào August 2015.

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-I315 is 5.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    299 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X