Aqua AQR-B399MA(WHB)

New
10.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-B399MA(WHB) is 10.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    320 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $11305500 $10990400 $10675300 $10360200 $10045100 $9730000
26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $11305500 $10990400 $10675300 $10360200 $10045100 $9730000
26 May 31 May 05 Jun 10 Jun 15 Jun $11305500 $10990400 $10675300 $10360200 $10045100 $9730000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X