Aqua AQR-B379MA(WGB)

New
13.590.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQR-B379MA(WGB) is 13.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    320 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $14715500 $14490400 $14265300 $14040200 $13815100 $13590000
26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $14715500 $14490400 $14265300 $14040200 $13815100 $13590000
26 May 31 May 05 Jun 10 Jun 15 Jun $14715500 $14490400 $14265300 $14040200 $13815100 $13590000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X