Aqua AQH-V700FW

6.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQH-V700FW is 6.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    7.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Jan 31 Thg1 06 Feb 11 Thg2 17 Feb 22 Thg2 28 Feb 04 Thg3 09 Mar $7865500 $7490400 $7115300 $6740200 $6365100 $5990000
26 Jan 31 Thg1 06 Feb 11 Thg2 17 Feb 22 Thg2 28 Feb 04 Thg3 09 Mar $7865500 $7490400 $7115300 $6740200 $6365100 $5990000
26 Jan 06 Feb 17 Feb 28 Feb 09 Mar $7865500 $7490400 $7115300 $6740200 $6365100 $5990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X